OBJECTENARCHIEF 
Homepage HDH Objectenbank De Drijehornick Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Archieven   (in veld: Verzameling)     

Aantal gevonden objecten : 49   (uit: 642)

Getoond wordt object : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 objecten:

1   2       Volgende       Eind

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1. Object: 0003  
Oost Brabant
Beeldmateriaal -- Kaarten-Plattegrond           (1794)    [Gemeente Eindhoven]
Papier;  L=111cm, B=129cm ; 
 

2. Object: 0038  
Des provences Unies des Pays-Bas
Informatievormen -- Kaarten historisch              [Amsterdam A.]
Papier;  L=45cm, B=55cm, H=1cm ; 
 

3. Object: 0060  
Tafel van de XVII Nederlandze provinciŽn
Informatievormen -- Kaarten historisch           (1705)    [Specht C. Utrecht]
Kleurkopie van de kopergravure. De tekst in de cartouche luidt: Tafel van de XVII Nederlandze Provincien, Vertonende der zelver verdeling, grootte van Landen en Steden, mids-gaders haar Regering, zo Politicq als Kerk-lyck, en veel andere merkweerdige zaken, ten nutte van de Historien en Geographie opgesteld door C. Specht tí Utrecht 1705 .
Papier;  L=45cm, B=55cm, H=1cm ; 
 

4. Object: 0069  
Eindhoven
Beeldmateriaal -- Kaarten-Plattegrond              [Onbekend]
Papier;  L=38cm, B=54cm, H=1cm ; 
 

5. Object: 0071  
Brabantia Germania Kempenland
Beeldmateriaal -- Kaarten-Plattegrond              [Onbekend]
Papier;  L=37cm, B=51cm, H=1cm ; 
 

6. Object: 0086  
Ordonnatie toekenning wapen van Nuenen Gerwen
Informatievormen -- Diploma-Oorkonde           (1816-02-20|onbekend)    [Hoge raad van adel]
Papier;  L=20cm, B=23cm, H=0.5cm ; 
 

7. Object: 0087  
Ordonnatie toekenning wapen van Nederwetten
Informatievormen -- Diploma-Oorkonde           (1816-02-20|onbekend)    [Hoge raad van adel]
Papier;  L=20cm, B=23cm, H=0.5cm ; 
 

8. Object: 0171  
Religie Gerwen
Gebouwen -- Kerk              [Onbekend]
Oude Sint Clemenskerk, De geschiedenis, deel II
 

9. Object: 0173  
Religie Gerwen
Informatievormen -- Archief              [Onbekend]
Oude Sint Clemenskerk, De priesterbroederschap Pius X, deel IV
 

10. Object: 0269  
Toekenning van Wapen van Nuenen Gerwen Nederwetten
Beeldmateriaal -- Plaat           (1998-07-02)    [Onbekend]
Het wapen van Nuenen, Gerwen en Nederwetten werd op 2 juli 1998 bij besluit van de Hoge Adel verleed. In het nieuwe Wapen van Nuenen, Gerwen en Nederwetten keerde het oude wapen van Nuenen en Gerwen terug in de oorspronkelijke kleuren, met de sterren uit het wapen van Nederwetten in het schildhoofd.
Papier;  B=30cm, H=41cm ; 
 

11. Object: 0353  
Win A.M.M. de
Beeldmateriaal -- Oorkonde-Diploma              [Onbekend]
Oorkonde ter nagedachtenis aan oorlog IndonesiŽ 1940-1945 waar hij is omgekomen.
Papier;  L=40cm, B=29cm, H=2cm ; 
 

12. Object: 0354  
Win A.M.M. de
Beeldmateriaal -- Foto              [Onbekend]
Foto ter nagedachtenis aan oorlog IndonesiŽ 1940-1945 waar hij is omgekomen.
Papier;  L=50cm, B=34cm, H=1cm ; 
 

13. Object: 0369  
Stal de Linde
Informatievormen -- Archief           (2015)    [Smits M.]
Biografie van een stukje Gerwen.
Kunststof;  
 

14. Object: 0401  
Bestuur agglomeratie Eindhoven
Informatievormen -- Archief              [Onbekend]
Voorschriften met betrekking tot de agglomeratie Eindhoven
De agglomeratie Eindhoven: wat ze is en doet in Eindhoven
Regeling samenwerkingsorgaan agglomeratie Eindhoven, 1965
De indeling van het land in provincies nieuwe stijl
Symposium reorganisatie binnenlands bestuur, 13.11.1975
Samenwerkingsorgaan agglomeratie Eindhoven, opening Herman witte huis, 2.12.1975
Jaarverslag samenwerkingsorgaan agglomeratie Eindhoven, 1974-augustus 1976
Agglomeratie informatie: de agglomeratie kiest een nieuwe raad
Eindhoven krijgt eigen (en unieke) wet, 1976
Wet reorganisatie binnenlands bestuur, 1976-1977
Wet tot wijziging van de provinciale indeling, 1976-1977
35 provincies, moet dat nou zo nodig? Februari 1977
Tweede kamer der staten generaal, zitting 1977-1978, wijziging provinciewet
Samenwerkend verder, rapport van de werkgroep werkgelegenheid regio Eindhoven, mei 1977
Reorganisatie binnenlands bestuur. Verslag Provincie Noord Brabant, 1.4.61978
Rapport van de territoriale werkgroep binnenlands bestuur, 11.1.1979
Rapportage werkgroep bestuursstructuur Zuid-Oost Brabant, januari 1979

 

15. Object: 0404  
Cuppers B.
Informatievormen -- Archief             
Privť- en periode wethouder Ruimtelijke Ordening
Papier;  
 

16. Object: 0405  
Jubileumuitgaves
Informatievormen -- Archief             
25 jaar Rond de Linde
40 jaar Ronde de Linde
Nuenen 700 jaar in drie delen
Eindhovens Dagblad 23.12.1911
Eindhovens Dagblad 09.01.1962
Eindhovens Dagblad Koningin Juliana 1909-2004

Papier;  
 

17. Object: 0407  
Cleene C. (schoolmeester)|Lucke A. de (baron)
Informatievormen -- Archief           (1700)    [Onbekend]
1e t/m 3e versie van het boek over: De schoolmeester Christiaan Cleene en Baron de Lucke, losse aantekeningen en geschriften, stamboom, document betreffende Baron de Lucke
 

18. Object: 0408  
De Boerderij, Nuenen
Informatievormen -- Archief           (1960-1984)    [Onbekend]
Jaarverslagen 1963 eerste half jaar 1979|Evaluatieverslag Open School augustus-december 1979|Verslag van de gang van zaken rondom de Open School 198/1981|Diverse motivaties een Open School te stichten 1980|Evaluatierapport De Boerderij 1980|Evaluatieverslag De Boerderij 1980 (leeftijd 30 jaar en ouder)|Feestuitgave van De Kreuge, tijdschrift van De Boerderij, maart 1980|Jaarplan Afdeling VW 1981-1982|Jaarplan Afdeling VJV 1981-1982|Evaluatieverslag Afdeling VJV augustus- december 1982|Evaluatieverslag Afdeling VW 1982-1983|Evaluatieverslag Afdeling VJV januari-juni 1983|Evaluatieverslag Afdeling VJV augustus- december 1983|Evaluatieverslag Afdeling VJV augustus- december 1984|Jaarplan Afdeling VJV 1984-1985
 

19. Object: 0417  
Jongerencentrum Upke, Ziedenie
Beeldmateriaal -- Fotoalbum              [Onbekend]
Upke:
Fotoalbum
Mededelingen- en opinieblad voor de leden van jongerensociŽteit Upke Nuenen jaargang 1, nummer 1 t/m 11, 1971
Uitnodiging reŁnie Upke 25.-0.1982

Ziedenie:
Ziedenie-uws, jaargang 2, nummer 1 t/m 10, 1993
Pamflet Opening Suzy Q & Baggers Trial 18 en 19 maartÖ
Pasje Pareren R. van 1973
Halfjaarlijkse lidmaatschapskaart 1971 Pareren R. van
Boekje OJC Ziedenie, samenvatting aantal gesprekken heropening Ziedenie
Besprekingsverslagen 1971-1972
Krantenknipsels 1971-1977

Papier;  
 

20. Object: 0429  
Aloysius school
Informatievormen -- Archief              [Onbekend]
Brief bisdom aan de RK scholen, inzake het dragen van kniekousen e.d.
Plan van verbouwing openbare school Gerwen 1907
Het onderwijs in Nuenen ca, aantekeningen Nagtegaal N.

Aloysiusschool:
School en wet, februari 1930
Tekening school van architect Vries L. de
Bestek en voorwaarden voor het verbouwen van de school Bever C.H. de, 1956
Begroting van kosten voor het verbouwen van de school Bever C.H. de, 1956
Omschrijving en begroting voor het maken van een speelplaats, berging voor gymtoestellen Bever C.H. de, 1958
Vijftig jaar Aloysiusschool 1970
Tekening verbouwing onderwijzerswoning J. Coolen, 1971
Jaarverslagen 1960-1977
Correspondentie parochie Ė Stichting Onderwijsbelangen Nuenen inzake overgang school parochie naar deze stichting
Oude boekjes lesmethoden 19 en 20 eeuw

 

21. Object: 0430  
Oorlogsdocumentatie WO I en WO II Deel I
Informatievormen -- Archief              [Onbekend]
Originele berichtgeving uit de kranten van toen 1914-1918, deel 1 t/m 8
Diverse verhalen over WO II, hetzij persoonlijk, hetzij in kranten
50 jaar bevrijding 1944-1994
Diverse krantenberichten WO I
70 jaar bevrijding 1944-2014

 

22. Object: 0436  
Bijzondere personen Nuenen c.a.
Informatievormen -- Archief              [Onbekend]
Pater Harry Wouters, Missionaris in Afrika, afscheidsrede
Hardenbroek van: Knipselmap, waarin onder andere herplaatsing gevelsteen, kadastergegevens, bouwtekeningen, eigendomsbewijzen, gegevens uit het adelsboek
Vries E. de: beeld van een schaapherder voorzien van tekstpaneel, impressie Evert 1888-1966
Donkers M: haarschilderij en geschiedenis van 29.8.1909-5.5.1927
Raupp dr. J.: Biografie door Judith Raupp 1858-1927
Linders F.: Artikel in UNTIL van Universiteit Tilburg, 2015
Heijst A.G.van, Boschhoeve: Verhaal over een verloren paradijs
Maasakkers G.van: Over de eerste LP 25 jaar geleden
Laat G.de: Afscheid als wethouder 26.11.1999
Deurzen H.van: 43 jaar melkboer, een vertrouwd Nuenens gezicht
Hanewinckel S.: postuum portret, 2.4.1991
Pater Vogels F.: 60 jaar priester, 20.6.1991
Spreeuwenberg T.: Prins carnaval een artikel uit de Panorama van 1960, afscheid 2009

Papier;  
 

23. Object: 0437  
Sport Nuenen c.a.
Informatievormen -- Archief              [Onbekend]
Jubileum 40 jaar, RK GSV, 1988
Jubileum 25 jaar EMK, 1988

Microsporthal:
Kostenberaming 1967
Aanvraag scholen voor een sportaccommodatie
Tekeningen De Vries Helmond 1963
Bestek 1967

Opening Sportpark "Oude Landen", 27-09-2008.

 

24. Object: 0447  
Verzameldoos
Informatievormen -- Archief              [Onbekend]
Uittreksel inzake Nuenen uit Frenken
Oude gebruiken en evenementen Katholieke Kerk
Historische gegevens Klooster Soeterbeeck
Gevoelsuitingen op Brabantse bidprentjes 1840-1986
Briefkaarten e.d. gericht aan Kousenfabriek Van Wijk gedurende WOII
Oorlogsboekje
Van A naar B, striptekeningen Aldenhuijsen
Tentoonstelling Katholiek Thuisfront Nuenen, 7, 8, 9 mei 1949
Pamflet Katholieken leest dit aandachtig
Pamflet Vertrektijden van tram en bus Eindhoven-ís-Hertogenbosch
Pamflet Het kasteel Soeterbeek te koop en Heerlijkheid Soeterbeek te koop 1921
Boekje keur van het waterschap het stroomgebied van de Dommel
96 wapens van Noord-Brabant 1890
Pamflet Klooster weg, hart van Nuenen weg, behoud dorpskern Nuenen
Archief 2de wereldoorlog Bollen C., Bakelseweg 62, Helmond
Prijscourant Merkelbach en Co Lieshout
Overzicht buitendeuren, Raessens (Noor) Nuenen 1934 en 1936 en diversen
Verordening tot bestrijding van den Nonvlinder in Tongelre 1909
Politieverordening in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten 1882
Reglement van orde, vergadering gemeenteraad Woensel en Eckart 1851
Boekje voor lopende rekening Boerenleenbank Nuenen 1945
Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf, Ministerie van Binnenlandse Zaken 1961
Dagboekje Cuijnen M. Nuenen, 1918
Brabantse liederen
Pentekeningen Linders A.: Opwettenseweg 76, School Beekstraat, Kapel Opwetten, Kasteel Croy, Beekstraat 132 (v.d.Wielen), Telefoonstraat 20 (Briggen), boerderij Beekstraat, Broekdijk?, Huis Tillaart D.v.d. (achterzijde), Beekstraat 52, onbekend, onbekend, onbekend, Papenvoort 12

 

25. Object: 0474  
Nuenen c.a.
Informatievormen -- Archief              [Onbekend]
Annexering Gerwen, Nuenen en Nederwetten
Parkhof Parkstraat
Winkelcentrum Nuenen Parkstraat
Kunst na arbeid 15.1.34 Zang en toneelvereniging
Vaantje Nuenen

Katoen;  
 

26. Object: 0477  
Oorlogsdocumentatie WO I en WO II Deel II
Informatievormen -- Archief              [Onbekend]
Titus Brandsma: lezing over zijn leven en dood
Oorlogsdagboek van een Eindhovens gezin 1940-1945
Informatie over slachtoffers en personen WO II
De Corridor, Oorlogsherinneringen aan WO II

 

27. Object: 0488  
Kadasterkaarten
Beeldmateriaal -- Kaarten-Plattegrond             
Hulpkaarten Eckart
 

28. Object: 0489  
Kadasterkaarten
Beeldmateriaal -- Kaarten-Plattegrond             
Hulpkaarten Nuenen, Gerwen en Nederwetten, A1-519
 

29. Object: 0490  
Kadasterkaarten
Beeldmateriaal -- Kaarten-Plattegrond             
Hulpkaarten Nuenen, Gerwen en Nederwetten, B1-300
 

30. Object: 0491  
Kadasterkaarten
Beeldmateriaal -- Kaarten-Plattegrond             
Hulpkaarten Nuenen, Gerwen en Nederwetten, B301-702
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 objecten:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 13 november 2021