OBJECTENARCHIEF 
Homepage HDH Objectenbank De Drijehornick Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Documenten   (in veld: Categorie)     

Aantal gevonden objecten : 44   (uit: 642)

Getoond wordt object : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 objecten:

1   2       Volgende       Eind

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1. Object: 0034  
Seraphijnsch werk der hh missen
Informatievormen -- Diploma-Oorkonde           (1943-08-15)    [Onbekend]
Raaymakers A. Gerwen. Verkregen voor den ijver betoond van het seraphijnsch werk.
Papier;  L=38cm, B=27cm, H=1.5cm ; 
 

2. Object: 0035  
Herinnering aan de Plechtige heilige communie
Beeldmateriaal -- Oorkonde-Diploma           (1926-03-21)    [Heilige Clemens Gerwen]
Raaymakers J.
Papier;  L=47cm, B=33cm, H=1.5cm ; 
 

3. Object: 0083  
Onderscheiding Gemeente Nuenen
Informatievormen -- Diploma-Oorkonde           (1970-06-24)    [Onbekend]
In verband met raadslid van 1953-1970. Nolte J.C., Papenvoortseheide 5, Nuenen.
Gelegenheidspenning

Brons;  L=30cm, B=32cm, H=2cm ; 
 

4. Object: 0086  
Ordonnatie toekenning wapen van Nuenen Gerwen
Informatievormen -- Diploma-Oorkonde           (1816-02-20|onbekend)    [Hoge raad van adel]
Papier;  L=20cm, B=23cm, H=0.5cm ; 
 

5. Object: 0087  
Ordonnatie toekenning wapen van Nederwetten
Informatievormen -- Diploma-Oorkonde           (1816-02-20|onbekend)    [Hoge raad van adel]
Papier;  L=20cm, B=23cm, H=0.5cm ; 
 

6. Object: 0100  
Oorlogsherinneringskruis van Stiphout A. van
Informatievormen -- Diploma-Oorkonde           (1949-08-05)    [Ministerie van Oorlog]
Oorlogsherinneringskruis met gesp van Stiphout A. van (postuum)
Papier;  L=22cm, B=31cm, H=1cm ; 
 

7. Object: 0170  
Oude Sint Clemenskerk
Gebouwen -- Kerk              [Onbekend]
Oude Sint Clemenskerk, De geschiedenis, deel I
 

8. Object: 0171  
Religie Gerwen
Gebouwen -- Kerk              [Onbekend]
Oude Sint Clemenskerk, De geschiedenis, deel II
 

9. Object: 0173  
Religie Gerwen
Informatievormen -- Archief              [Onbekend]
Oude Sint Clemenskerk, De priesterbroederschap Pius X, deel IV
 

10. Object: 0181  
Periodieken Heemkundekringen
Informatievormen -- Archief              [Onbekend]
Myerlese Koerier Mierlo
 

11. Object: 0182  
Periodieken Heemkundekringen
Informatievormen -- Tijdschrift              [Onbekend]
Gemerts Heem Gemert
Papier;  
 

12. Object: 0183  
Periodieken Heemkundekringen
Informatievormen -- Tijdschrift              [Onbekend]
Helmonds Heem Helmond
 

13. Object: 0184  
D'n Effer Lieshout
Informatievormen -- Tijdschrift              [Onbekend]
Periodieken Heemkundekringen
 

14. Object: 0185  
De Koerier Brabants Heem
Informatievormen -- Tijdschrift              [Onbekend]
Periodieken Heemkundekringen
 

15. Object: 0269  
Toekenning van Wapen van Nuenen Gerwen Nederwetten
Beeldmateriaal -- Plaat           (1998-07-02)    [Onbekend]
Het wapen van Nuenen, Gerwen en Nederwetten werd op 2 juli 1998 bij besluit van de Hoge Adel verleed. In het nieuwe Wapen van Nuenen, Gerwen en Nederwetten keerde het oude wapen van Nuenen en Gerwen terug in de oorspronkelijke kleuren, met de sterren uit het wapen van Nederwetten in het schildhoofd.
Papier;  B=30cm, H=41cm ; 
 

16. Object: 0338  
Toonaangevend Dwers
Informatievormen -- CD-DVD              [Keulen van BV]
Ter gelegenheid van hun 70 jarig bestaan.
Kunststof;  
 

17. Object: 0353  
Win A.M.M. de
Beeldmateriaal -- Oorkonde-Diploma              [Onbekend]
Oorkonde ter nagedachtenis aan oorlog Indonesië 1940-1945 waar hij is omgekomen.
Papier;  L=40cm, B=29cm, H=2cm ; 
 

18. Object: 0354  
Win A.M.M. de
Beeldmateriaal -- Foto              [Onbekend]
Foto ter nagedachtenis aan oorlog Indonesië 1940-1945 waar hij is omgekomen.
Papier;  L=50cm, B=34cm, H=1cm ; 
 

19. Object: 0369  
Stal de Linde
Informatievormen -- Archief           (2015)    [Smits M.]
Biografie van een stukje Gerwen.
Kunststof;  
 

20. Object: 0401  
Bestuur agglomeratie Eindhoven
Informatievormen -- Archief              [Onbekend]
Voorschriften met betrekking tot de agglomeratie Eindhoven
De agglomeratie Eindhoven: wat ze is en doet in Eindhoven
Regeling samenwerkingsorgaan agglomeratie Eindhoven, 1965
De indeling van het land in provincies nieuwe stijl
Symposium reorganisatie binnenlands bestuur, 13.11.1975
Samenwerkingsorgaan agglomeratie Eindhoven, opening Herman witte huis, 2.12.1975
Jaarverslag samenwerkingsorgaan agglomeratie Eindhoven, 1974-augustus 1976
Agglomeratie informatie: de agglomeratie kiest een nieuwe raad
Eindhoven krijgt eigen (en unieke) wet, 1976
Wet reorganisatie binnenlands bestuur, 1976-1977
Wet tot wijziging van de provinciale indeling, 1976-1977
35 provincies, moet dat nou zo nodig? Februari 1977
Tweede kamer der staten generaal, zitting 1977-1978, wijziging provinciewet
Samenwerkend verder, rapport van de werkgroep werkgelegenheid regio Eindhoven, mei 1977
Reorganisatie binnenlands bestuur. Verslag Provincie Noord Brabant, 1.4.61978
Rapport van de territoriale werkgroep binnenlands bestuur, 11.1.1979
Rapportage werkgroep bestuursstructuur Zuid-Oost Brabant, januari 1979

 

21. Object: 0404  
Cuppers B.
Informatievormen -- Archief             
Privé- en periode wethouder Ruimtelijke Ordening
Papier;  
 

22. Object: 0405  
Jubileumuitgaves
Informatievormen -- Archief             
25 jaar Rond de Linde
40 jaar Ronde de Linde
Nuenen 700 jaar in drie delen
Eindhovens Dagblad 23.12.1911
Eindhovens Dagblad 09.01.1962
Eindhovens Dagblad Koningin Juliana 1909-2004

Papier;  
 

23. Object: 0408  
De Boerderij, Nuenen
Informatievormen -- Archief           (1960-1984)    [Onbekend]
Jaarverslagen 1963 eerste half jaar 1979|Evaluatieverslag Open School augustus-december 1979|Verslag van de gang van zaken rondom de Open School 198/1981|Diverse motivaties een Open School te stichten 1980|Evaluatierapport De Boerderij 1980|Evaluatieverslag De Boerderij 1980 (leeftijd 30 jaar en ouder)|Feestuitgave van De Kreuge, tijdschrift van De Boerderij, maart 1980|Jaarplan Afdeling VW 1981-1982|Jaarplan Afdeling VJV 1981-1982|Evaluatieverslag Afdeling VJV augustus- december 1982|Evaluatieverslag Afdeling VW 1982-1983|Evaluatieverslag Afdeling VJV januari-juni 1983|Evaluatieverslag Afdeling VJV augustus- december 1983|Evaluatieverslag Afdeling VJV augustus- december 1984|Jaarplan Afdeling VJV 1984-1985
 

24. Object: 0429  
Aloysius school
Informatievormen -- Archief              [Onbekend]
Brief bisdom aan de RK scholen, inzake het dragen van kniekousen e.d.
Plan van verbouwing openbare school Gerwen 1907
Het onderwijs in Nuenen ca, aantekeningen Nagtegaal N.

Aloysiusschool:
School en wet, februari 1930
Tekening school van architect Vries L. de
Bestek en voorwaarden voor het verbouwen van de school Bever C.H. de, 1956
Begroting van kosten voor het verbouwen van de school Bever C.H. de, 1956
Omschrijving en begroting voor het maken van een speelplaats, berging voor gymtoestellen Bever C.H. de, 1958
Vijftig jaar Aloysiusschool 1970
Tekening verbouwing onderwijzerswoning J. Coolen, 1971
Jaarverslagen 1960-1977
Correspondentie parochie – Stichting Onderwijsbelangen Nuenen inzake overgang school parochie naar deze stichting
Oude boekjes lesmethoden 19 en 20 eeuw

 

25. Object: 0430  
Oorlogsdocumentatie WO I en WO II Deel I
Informatievormen -- Archief              [Onbekend]
Originele berichtgeving uit de kranten van toen 1914-1918, deel 1 t/m 8
Diverse verhalen over WO II, hetzij persoonlijk, hetzij in kranten
50 jaar bevrijding 1944-1994
Diverse krantenberichten WO I
70 jaar bevrijding 1944-2014

 

26. Object: 0437  
Sport Nuenen c.a.
Informatievormen -- Archief              [Onbekend]
Jubileum 40 jaar, RK GSV, 1988
Jubileum 25 jaar EMK, 1988

Microsporthal:
Kostenberaming 1967
Aanvraag scholen voor een sportaccommodatie
Tekeningen De Vries Helmond 1963
Bestek 1967

Opening Sportpark "Oude Landen", 27-09-2008.

 

27. Object: 0447  
Verzameldoos
Informatievormen -- Archief              [Onbekend]
Uittreksel inzake Nuenen uit Frenken
Oude gebruiken en evenementen Katholieke Kerk
Historische gegevens Klooster Soeterbeeck
Gevoelsuitingen op Brabantse bidprentjes 1840-1986
Briefkaarten e.d. gericht aan Kousenfabriek Van Wijk gedurende WOII
Oorlogsboekje
Van A naar B, striptekeningen Aldenhuijsen
Tentoonstelling Katholiek Thuisfront Nuenen, 7, 8, 9 mei 1949
Pamflet Katholieken leest dit aandachtig
Pamflet Vertrektijden van tram en bus Eindhoven-’s-Hertogenbosch
Pamflet Het kasteel Soeterbeek te koop en Heerlijkheid Soeterbeek te koop 1921
Boekje keur van het waterschap het stroomgebied van de Dommel
96 wapens van Noord-Brabant 1890
Pamflet Klooster weg, hart van Nuenen weg, behoud dorpskern Nuenen
Archief 2de wereldoorlog Bollen C., Bakelseweg 62, Helmond
Prijscourant Merkelbach en Co Lieshout
Overzicht buitendeuren, Raessens (Noor) Nuenen 1934 en 1936 en diversen
Verordening tot bestrijding van den Nonvlinder in Tongelre 1909
Politieverordening in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten 1882
Reglement van orde, vergadering gemeenteraad Woensel en Eckart 1851
Boekje voor lopende rekening Boerenleenbank Nuenen 1945
Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf, Ministerie van Binnenlandse Zaken 1961
Dagboekje Cuijnen M. Nuenen, 1918
Brabantse liederen
Pentekeningen Linders A.: Opwettenseweg 76, School Beekstraat, Kapel Opwetten, Kasteel Croy, Beekstraat 132 (v.d.Wielen), Telefoonstraat 20 (Briggen), boerderij Beekstraat, Broekdijk?, Huis Tillaart D.v.d. (achterzijde), Beekstraat 52, onbekend, onbekend, onbekend, Papenvoort 12

 

28. Object: 0474  
Nuenen c.a.
Informatievormen -- Archief              [Onbekend]
Annexering Gerwen, Nuenen en Nederwetten
Parkhof Parkstraat
Winkelcentrum Nuenen Parkstraat
Kunst na arbeid 15.1.34 Zang en toneelvereniging
Vaantje Nuenen

Katoen;  
 

29. Object: 0477  
Oorlogsdocumentatie WO I en WO II Deel II
Informatievormen -- Archief              [Onbekend]
Titus Brandsma: lezing over zijn leven en dood
Oorlogsdagboek van een Eindhovens gezin 1940-1945
Informatie over slachtoffers en personen WO II
De Corridor, Oorlogsherinneringen aan WO II

 

30. Object: 0482  
Devotionalia
Informatievormen -- Devotionalia              [Onbekend]
Lees- en gebedenboek, J.M. Sailer, 1830
Catechismus met uitlegging, 1881
Missale Romanum, 1906
Gebedenboek bij gelegenheid van het gouden priesterjubileum van Z.H. Paus Pius X, 1908|Engelbewaarder, gebedenboekje, 1910
Bijbel, 1928
Pater Johannes Jozef Lataste
Roomsch-, katholiek zondagsmisboek, 1939
Gebeden voor verkenners, 1947
Geïllustreerde catechismus, dr. W. Bless, 1950
Heilig misoffer, P. Bertinus, 1957
Bijbel, 1982

Papier;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 objecten:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 21 november 2021